Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Διδασκαλία κολύμβησης στη Γ’ και Δ ́ τάξης των Δημοτικών σχολείων (απόφαση)


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 17 Οκτώβριος, 2018 - 10:19 | Στην Κατηγορία: 
Δείτε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
Την εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στη Γ’ τάξη και όπου δύναται και στη Δ ́ τάξη των Δημοτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018- 2019, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.
Οδηγίες
Για την εφαρμογή της απόφασης το υπουργείο Παιδείας δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο και ο αριθμός τους ορίζεται σε 10-12 ανά τμήμα. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. καιρικές συνθήκες κ.ά.) δύναται να ολοκληρωθούν σε περισσότερα από ένα τρίμηνο.
2. Τα μαθήματα υλοποιούνται εντός ενός συνεχόμενου διδακτικού δίωρου. Στο διδακτικό δίωρο περιλαμβάνεται ο χρόνος μετάβασης των μαθητών/τριών από και προς το χώρο διεξαγωγής της διδασκαλίας της κολύμβησης, η χιλιομετρική απόσταση και η διάρκεια της διδασκαλίας.
3. Τη διδασκαλία της κολύμβησης πραγματοποιούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ή/και πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής προκειμένου να τηρείται η αναλογία 10:1 μαθητών/τριών ανά εκπαιδευτικό.
4. Ο συνοδός του Τμήματος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, υποχρεούται να παρίσταται στο χώρο που βρίσκονται οι μαθητές/τριες που συνοδεύει (κολυμβητήριο και αποδυτήρια) κατά τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης.
Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους  Συντονιστές Κολύμβησης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες, να προχωρήσουν στην έναρξη της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης.
Σκοπός
Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.
Ευθύνη
Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος έχουν οι ορισμένοι από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. Συντονιστές Κολύμβησης, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κατά προτεραιότητα στην κολύμβηση, οι οποίοι εδρεύουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας.
Αρμοδιότητες
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Συντονιστών για την εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης:
- Συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες για την άμεση εξασφάλιση μεταφορικών μέσων για τη δωρεάν μετάβαση των μαθητών/τριών από τις σχολικές μονάδες προς τα κολυμβητήρια και αντίστροφα.
-Προγραμματισμός ανά τρίμηνο για τα τμήματα τα οποία θα συμμετάσχουν σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις διαθέσιμες ανά κολυμβητήριο διαδρομές.
-Συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τον αριθμό των μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που απαιτούνται για την εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης.
-Έκθεση αξιολόγησης και καταγραφή στατιστικών στοιχείων ανά τρίμηνο και αποστολή τους στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
-Παρουσία στους χώρους διδασκαλίας του μαθήματος (κολυμβητήρια) για τον έλεγχο, την υποβοήθηση με συμμετοχή τους στη διδασκαλία, όπου κρίνεται αναγκαίο, καθώς και καταγραφή και άμεση επίλυση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/didaskalia-kolymvisis-sti-g-kai-d-taxis-ton-dimotikon-sholeion#ixzz5UGUeUmtL
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Η ΥΑ για την ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 17 Οκτώβριος, 2018 - 11:43 | Στην Κατηγορία: 
Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ παρακάτω.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η υπουργική απόφαση που προβλέπει την οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018- 2019.
Η ενισχυτική διδασκαλία αφορά τα ακόλουθα μαθήματα Γυμνασίου:
ADVERTISING
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμμα- τεία,
3) Μαθηματικά,
4) Φυσική,
5) Χημεία,
6) Αγγλικά.
Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.
Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά.  
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθη- ματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
• Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, δύναται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/i-ya-gia-tin-enishytiki-didaskalia-sto-gymnasio#ixzz5UGUM581A
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Ιδρύθηκε Καλλιτεχικό Γυμνάσιο και λίγες εβδομάδες μετά... έστειλε τους μαθητές στο παλιό τους σχολείο


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 17 Οκτώβριος, 2018 - 15:34 | Στην Κατηγορία: 
Κοζάνη
Αναστάτωση επικρατεί στην κοινότητα του νεοσύστατου Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης, μετά την έγγραφη ειδοποίηση του υπουργείου Παιδείας προς τη διεύθυνση της τοπικής εκπαίδευσης ότι καταργείται η Β' τάξη του γυμνασίου και ότι τα έξι παιδιά που φοιτούν σε αυτήν θα πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία προέλευσής τους. Το θέμα ανακοινώθηκε στους γονείς των μαθητών κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με την αιτιολογία ότι το τμήμα είναι ολιγομελές.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον υπό σύσταση Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του νέου σχολείου και έχει οριστεί έκτακτη συνέλευση για την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου, όπου έχουν κληθεί να παραστούν όλοι οι βουλευτές, οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Ο Ιωάννης Χριστόφορος, εκ μέρους των γονέων, ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα που έχει υποβληθεί από τη διεύθυνση του σχολείου προς το υπουργείο για «την άδεια λειτουργίας ολιγομελούς τμήματος, επειδή αντίστοιχη δομή εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι μαθητές δεν υπάρχει δεύτερη στη δυτική Μακεδονία».
Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2018 και ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία του με 31 μαθητές, εκ των οποίων 25 στην Α' τάξη και έξι στη Β' τάξη. Η ίδρυση και λειτουργία του σχολείου στην Κοζάνη επαινέθηκε από το σύνολο των φορέων της αυτοδιοίκησης. Ο δήμαρχος Κοζάνης παραχώρησε ένα ολοκαίνουργιο κτίριο για τη φιλοξενία του σχολείου και αυτήν την κίνηση χαιρέτησαν με θέρμη όλοι οι βουλευτές και οι πολιτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της περιοχής.
Η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, Βασιλική Βόντσα, ανέφερε ότι αν και η ίδρυση του σχολείου έγινε στα μέσα Ιουλίου 2018 και «παρότι υπήρχε ελάχιστος χρόνος μπροστά μας, κάναμε αγώνα δρόμου και σε συνεργασία με τα στελέχη της εκπαίδευσης έγιναν ακόμη και προβλεπόμενες κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών».
Όπωσε σημείωσε η κ. Βόντσα, εκτός μερικών ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες, όμως, θα καλυφθούν τις επόμενες ημέρες, το σχολείο υποδέχθηκε πανέτοιμο -στις ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις του- τους 31 μαθητές του.
Με αφορμή αυτήν την αρνητική εξέλιξη, ο σκηνοθέτης και βουλευτής ταυ ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, Θέμης Μουμουλίδης, ο οποίος με τις πρωτοβουλίες του όλο το προηγούμενο διάστημα συνέβαλε στη δημιουργία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης, τόνισε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επικρατήσει η ηρεμία και η αρμονική εξέλιξη των μαθητών μας στο σχολείο και όχι η γραφειοκρατία».
ΑΠΕ-ΜΠΕ


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/idrythike-kallitehiko-gymnasio-kai-liges-evdomades-meta-esteile-toys-mathites-sto#ixzz5UGTtFYpY
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Διαμαρτυρία γονέων και μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 17 Οκτώβριος, 2018 - 20:44 | Στην Κατηγορία: 
Για τη δημιουργία τμήματος κομμωτικής
Την έντονη διαμαρτυρία τους για τη μη δημιουργία τμήματος ειδικότητας κομμωτικής στο 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης εκφράζουν γονείς μαθητών και μαθητριών, που επικοινώνησαν με το Kozanimedia.
Όπως υποστηρίζουν, ενώ υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερόντων, δεν έχει μέχρι σήμερα δημιουργηθεί συγκεκριμένο τμήμα, με τους ίδιους να έχουν επικοινωνήσει, όπως λένε, τόσο με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όσο και με βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα για το ίδιο θέμα.
ADVERTISING
Δείτε τη διαμαρτυρία:
Πηγή: kozanimedia.gr


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/diamartyria-goneon-kai-mathiton-toy-2oy-epal-kozanis#ixzz5UGTDTe00
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Άλιμος: Δασκάλα έβαλε 9χρονους μαθητές να χαστουκίζουν συμμαθητή τους

Αν ειναι δυνατον!
  
Ο άτυχος μαθητής της 4ης Δημοτικού έτρωγε ξύλο καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος έως ότου η δασκάλα έδωσε εντολή να σταματήσουν – «Μαμά σώθηκα όταν χτύπησε το κουδούνι» είπε κλαίγοντας ο μαθητής – Επιβεβαιώνει το συμβάν ο διευθυντής του σχολείου
Δεν το χωρά ανθρώπινος νους το περιστατικό που συνέβη στο 6ο Δημοτικό σχολείο Αλίμου με πρωταγωνιστές την δασκάλα της μουσικής και τους μαθητές της. Ένα περιστατικό που προκάλεσε την οργή των γονέων των μαθητών, οι οποίοι βρίσκονται στην διαδικασία συλλογής υπογραφών (μέχρι και χθες είχαν μαζέψει 121 υπογραφές) προκειμένου να ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας την άμεση απομάκρυνση της δασκάλας.
Φαντάζει αδιανόητο και προκαλεί ανατριχίλα, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό, το γεγονός ότι μια δασκάλα επέλεξε ως μορφή τιμωρίας απέναντι στον 9χρονο μαθητή της μια μέθοδο που παραπέμπει σε στρατιωτικό καψόνι, σαν κι’ αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν κατά την διάρκεια της περιβόητης «διαβολοβδομάδας» στα κέντρα εκπαίδευσης των ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών.
Τι συνέβη: Ο 9χρονος μαθητής …τόλμησε κατά την διάρκεια του μαθήματος της μουσικής να προσποιηθεί ότι οδηγεί ένα αυτοκίνητο, πράγμα απολύτως φυσιολογικό για την ηλικία του. Η δασκάλα εξοργίστηκε και αντέδρασε με τον εξής απαράδεκτο τρόπο. Ζήτησε από τους συμμαθητές του να διακόψουν το μάθημα τους και να αρχίσουν να χτυπούν τον συμμαθητή τους.
«Σηκωθείτε να του δώσετε μερικές φάπες για να σταματήσει» φέρεται να τους προέτρεψε. Κάποια από τα παιδιά «πάγωσαν» και έμειναν ακίνητα στις θέσεις τους, όμως τα περισσότερα υπάκουσαν στην εντολή της δασκάλας και άρχισαν να τον χτυπάνε στο κεφάλι κι όπου αλλού τον έβρισκαν!
Το παιδί προσπάθησε να βγει από την πόρτα για να γλιτώσει, όμως δεν τα κατάφερε καθώς τα άλλα παιδιά τον στρίμωξαν σε μια γωνία και συνέχισαν να τον βαρούν στο κεφάλι. «Μπράβο παιδάκια τώρα καθίστε κάτω» φέρεται να είπε η δασκάλα στους μαθητές που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.
« Μαμά σώθηκα όταν χτύπησε το κουδούνι» είπε ο άτυχος 9χρονος μαθητής στην μητέρα του, η οποία αναζήτησε ευθύνες από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες την προέτρεψε να πάει να βρεί την δασκάλα και να λύσουν μεταξύ τους το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες η δασκάλα είπε εκ των υστέρων στον διευθυντή του σχολείου ότι το περιστατικό συνέβη « πάνω στον θυμό της» επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τα όσα φριχτά είχαν συμβεί μέσα στην τάξη της.
Οι γονείς του μαθητή έχουν καταθέσει μήνυση κατά της δασκάλας καθώς και έγγραφη αναφορά στην διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιβεβαιώνει το συμβάν ο διευθυντής του σχολείου
Ο διευθυντής του σχολείου, κ. Νίκος Τόγιας με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας ανέφερε ότι η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ενήμερη για το περιστατικό και πως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.
« Ότι ενέργεια έπρεπε να κάνω την έχω κάνει» ανέφερε ο διευθυντής του σχολείου, προσθέτοντας ότι, « Οι γονείς του μαθητή που αντιμετώπισαν  το πρόβλημα έκαναν ότι έπρεπε να κάνουν με την σειρά τους και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης». Ο διευθυντής παραδέχεται ότι μίλησε με την δασκάλα για το απίστευτο αυτό περιστατικό, όμως δεν θέλησε να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.
  Μια φιλία σε μια μόνο φωτογραφία...!!!!!

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018


Ο χρήστης Panayotis Chalemos κοινοποίησε μια δημοσίευση.